:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561
วัน เวลา ส่ง 05 ม.ค. 256112:10:27
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 15790
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู สวท.หนองบัวลำภู ผอ.สพป.เขต 1 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาคำไฮ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1