:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การปรับสถานะของไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List) เป็นบัญชีประเทศที่ต้อ
วัน เวลา ส่ง 10 ม.ค. 256115:52:57
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 411
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1