:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1
วัน เวลา ส่ง 30 ม.ค. 256116:24:48
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ0032/1224
เรียนนายอำเภอโนนสัง,นายอำเภอสรีบุญเรือง,นายอำเภอนากลาง,นายอำเภอสุวรรณคูหา,นายอำเภอนาวัง,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3