:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วัน เวลา ส่ง 31 ม.ค. 256114:01:12
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว1251
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1