:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256117:01:30
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1390
นายอำเภอทุกอำเภอ / หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู / นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3