:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560
วัน เวลา ส่ง 02 ก.พ. 256116:11:24
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1454
1.รอง ผวจ.(นายโชติ เชื้อโชติ) 2.ปลัดจังหวัด 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 5.ศึกษาธิการจังหวัด 6.ผอ.สพป.นภ.เขต1 7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 8.พัฒนาการจังหวัด 9.พาณิชย์จังหวัด 10.เกษตรจังหวัด 11.แรงงานจังหวัด 12.หน.สนจ.นภ. 13.ผอ.กลุ่มอำนวยการ สนจ.นภ.

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1