:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเดินทางมาราชการของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256108:23:25
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 101
หัวหน้าส่่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3