:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256110:02:35
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว1533
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด / คลังจังหวัด / เกษตรและสหกรณ์จังหวัด / เกษตรจังหวัด / ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด / ผู้อำนวยการ กศน. / พัฒนาการจังหวัด / ท้องถิ่นจังหวัด / นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3