:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256113:55:20
จาก สนง.สถิติจังหวัด
ที่ นภ 0013/ว 1648
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัด/ศึกษาธิการจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/แรงงานจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/โทรศัพท์จังหวัด/ผอ.กศน.จังหวัด/นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3