:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
วัน เวลา ส่ง 09 ก.พ. 256111:03:43
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ0003/ว1765
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด , ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง , เกษตรจังหวัด , ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด , ที่ดินจังหวัด , ผู้ปกครองนิมคมสร้างตนเองโนนสัง , ผบ.เรือนจำจังหวัด , ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานจังหวัด , ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด , ผอ.สพป.เขต 1 และ 2 , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู , สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด , ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู , ผอ.สนง.ก่อสร้างขนาดกลางที่ 5 , ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัด และ นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4