:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256115:34:22
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1811
1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผอ.ทสจ.นภ.
9. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผอ.สนง.ททท. สำนักงานเลย
11. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
12. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
16. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประธานหอการค้าจังหวัด
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
22. สถิติจังหวัด
23. พาณิชย์จังหวัด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1