:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการส่งสเริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256111:32:00
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 1842
1. ผู้บัชาการมณฑลทหารบกที่ 28 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 7. ผอ. ธ.ก.ส. หนองบัวลำภู 8. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4