:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 5/2561
วัน เวลา ส่ง 02 มี.ค. 256110:01:42
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/22285
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
14.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอนากลาง
16. นายอำเภอนาวัง
17. นายอำเภอโนนสัง
18. นายอำเภอศรีบุญเรือง
19. นายอำเภอสุวรรณคูหา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1