:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บริการข่าวตลาด ภาวะราคาสินค้าและมาตรการควบคุมราคาสินค้า
วัน เวลา ส่ง 05 มี.ค. 256109:59:54
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๑๖/๑๒๑
ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2