:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่
วัน เวลา ส่ง 07 มี.ค. 256113:20:03
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว140
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสโมสร สมาคม ชมรม ทุกแห่ง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1