:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256109:53:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว3023
ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมือง/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายอำเภอนาวัง/นายอำเภอโนนสัง/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2