:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกตรวจร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปีงบประมาณ 2561
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256108:25:56
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/187
1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3