:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256111:40:44
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว3131
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร) /ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบังลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานกลุ่มเกาตรอินทรีย์วิถีหนองบัว/ผอ.สนง.ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1