:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (ณ 1 เมษายน 2561)
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256114:36:42
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว3189 ลว 13 มี.ค. 2561
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3