:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่อง ประวัติศาสตรื
วัน เวลา ส่ง 21 มี.ค. 256111:32:29
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นร.5117.16/3193
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผบ.กกล.รส.นภ,รอง ผอ.รมน.จว.นภ,หัวหน้าทส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหาส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1