:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR หนองบัวลำภู ส่งเ
วัน เวลา ส่ง 23 มี.ค. 256111:16:59
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ 0001/ว 3510
ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3