:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำข้อมูลการคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 27 มี.ค. 256113:40:46
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ ว 228
1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8.กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3