:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการ"ผ้าขาวม้าพาดบ่า พาลูกจูงหลานไปลานวัฒนธรรม"
วัน เวลา ส่ง 28 มี.ค. 256114:38:09
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ สวจ.นภ ๕๐/๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต๑,เขต๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรเครือข่ายทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1