:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
วัน เวลา ส่ง 31 มี.ค. 256106:54:49
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว3943
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1