:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัฒกรรมภายใต้กรอบบัน
วัน เวลา ส่ง 03 เม.ย. 256109:04:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว3928
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานีพัมนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.วิทยลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู/นายอำเภอศรีบุญเรือง/ประธานเครือข่ายเกาตรอินทรีย์วิถีหนองบัว

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1