:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561
วัน เวลา ส่ง 03 เม.ย. 256111:40:00
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 4039
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิ/นายกสมาคม/ชมรม/สโมสรต่างๆ ในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1