:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การร่วมงานรัฐพิธี งานพิธีและกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดจัดขึ้น
วัน เวลา ส่ง 04 เม.ย. 256109:09:18
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว4035
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1