:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 05 เม.ย. 256116:58:09
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๔๑๖๔
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชนและผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1