:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน" ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 10 เม.ย. 256110:29:52
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 4294
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5