:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 17 เม.ย. 256111:34:16
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ว 778
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เรียน ประธานบริษัทประชารัฐจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เรียน ผู้อำนวยการ ธกส. หนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2