:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 30 เม.ย. 256115:15:27
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว4846
นายอำเภอทุกอำเภอ ทั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยส่งทาง Fax ให้อีกทางหนึ่งแล้ว สำหรับอำเภอนากลาง รับเอกสารในวันที่ประชุม

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1