:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชมรม
วัน เวลา ส่ง 01 พ.ค. 256116:51:29
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ ที่ นภ.0032/4908
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอศรีบุญเรือง,นายอำเภอนากลาง,นายอำเภอสุวรรณคูหา,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต2,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2