:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561
วัน เวลา ส่ง 02 พ.ค. 256110:24:52
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 4838
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2