:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอยกเลิกการตรวจราชการแบบบูรณาการ
วัน เวลา ส่ง 04 พ.ค. 256110:52:58
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2 /ว5027
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3