:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
วัน เวลา ส่ง 04 พ.ค. 256113:33:32
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว4974
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้า/ประธานสภาอุตสาหกรรม

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1