:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
วัน เวลา ส่ง 10 พ.ค. 256109:44:44
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 678 ลว. 10 พ.ค. 2561
ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2