:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Pa
วัน เวลา ส่ง 16 พ.ค. 256117:38:49
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๕๓๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1