:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเสนอชื่อผุ้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2561
วัน เวลา ส่ง 24 พ.ค. 256115:17:45
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 5859
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4