:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง(Routes)การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี
วัน เวลา ส่ง 25 พ.ค. 256109:30:35
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๕๙๐๗
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1