:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ค. 256113:47:48
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 5997
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1