:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญการประชุมหารือกำหนด Route การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 31 พ.ค. 256109:37:26
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว6103
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานจังหวัดเลย/หัวหน้าอุทยานภูเก้า-ภูพานคำ/นายอำเภอทุกอำเภอ/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/นายเดชา อนันต์อิทธิ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2