:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ
วัน เวลา ส่ง 01 มิ.ย. 256111:40:11
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 692
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1