:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองรัชสมัยรัชกาลที่ 10 สืบทอดประเพณี
วัน เวลา ส่ง 01 มิ.ย. 256114:17:49
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 6214
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1