:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการ"ผ้าขาวม้าพาดบ่า พาลูกจูงหลานไปลานวัฒนธรรม"
วัน เวลา ส่ง 01 มิ.ย. 256115:52:38
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ สวจ.นภ. ว ๕๗/๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายอำเภอทุกอำเภอ,ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑,เขต ๒ ,ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู,ชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู,องค์กรเครื่อข่ายทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1