:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256109:05:18
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 6364
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1