:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256111:25:22
จาก สนง.สถิติจังหวัด
ที่ นภ0013/417
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย นายอำเภอทุกนายอำเภอ/นายกอบต. นายกเทศบาลทุกตำบล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2