:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 9/2561
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256111:46:18
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว6330
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1