:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9)
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256111:53:10
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว701 ลว. 6 มิ.ย. 2561
ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3