:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัด
วัน เวลา ส่ง 07 มิ.ย. 256116:55:30
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 6501
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2