:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดห
วัน เวลา ส่ง 08 มิ.ย. 256114:45:16
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 6331
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวดหนองบัวลำภู/นายวิชัย แก้วอุดร ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าหน้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบิหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายปฏิเวธ ปานอุไร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 19

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2